Общи условия за покупко-продажба на вино и алкохолни напитки

от сайта на Wine & Events (за Потребители)

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  • 1.1 Тези Общи условия уреждат отношенията между „Уайн енд ивентс“ , ЕИК 206961940, собственик на Електронния магазин Wine&Events , достъпен на следния интернет адрес www.winevents-shop.com  („Продавач„), и клиент на Електронния магазин („Kлиент„) или „Купувач“ с оглед сключването на договори за покупко – продажба от разстояние на Стоките, предлагани за продажба чрез сайта на Електронния магазин („Общи условия„).
  • 1.2 Информация за Продавача:
Наименование  „Уайн енд ивентс“ , ЕИК 206961940
Седалище и адрес на управление
Данни за кореспонденция съгласно Търговския регистър

тел.: +359 898 66 88 02

Електронна поща:office@winevents-shop.com

Данни за връзка с Електронния магазин

Интернет страница: www.winevents-shop.com

Електронна поща: office@winevents-shop.com

Телефон: (+ 359) 898 66 88 02

Регистрация по ЗДДС BG206961940

 

Всяка промяна в данните на Продавача е обвързваща за Клиент/ Купувач.

 • 1.3 Информацията в Електронния магазин се предоставя на български език, а доставки се правят само на територията на Р. България.
 • 1.4 Стоките в Електронния магазин се продават до изчерпване на количествата.
 • 1.5 Маркирането на полето с чек „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ представлява изрично тяхно приемане от страна на Клиент/Купувач.
 • 1.6 Общите Условия могат да бъдат променени едностранно от Продавача по всяко време и по негова преценка. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на Електронния магазин (https://winevents-shop.com) и обвързват купувачите по бъдещи поръчки; договорите за продажба на Стоки, сключени при действието на една версия на тези Общи условия, се изпълняват, прекратяват и тълкуват съобразно същата. Продавачът пази архив на логове със старите версии на Общите условия за справка.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ
  • 2.1 „Стока/и“ – вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки, други напитки и свързаните с тях опаковки за пазаруване.

Подаръчна карта и/или Билет за събитие не са Стока по смисъла на тези Общи условия. Клиентът купува Подаръчна Карта и/или Билет за събитие при отделни общи условия, публикувани на сайта на Електронния магазин.

 • 2.2 „Купувач“ или „Клиент“ – е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст, подало поръчка за закупуване на стока, обявена за продажба на сайта на   www.winevents-shop.com; Клиентът се ползва от правата на потребител, когато поръчва и придобива Стоки от сайта на Електронния магазин и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 • 2.3 „Посетител“ – лице, което зарежда и разглежда сайта на Електронния магазин, различно от Купувач или Клиент.
 • 2.4 „Поръчка“ – отправяне на заявка от Клиент за закупуване Стоки от Електронния магазин, при тези Общи Условия.
 • 2.5 „Потребителски профил“ – обособена част от Електронния магазин, съдържаща информация за Клиент/Купувач, изисквана от https://winevents-shop.com/, с цел бързо и улеснено подаване на Поръчка, както и персонално обособена информацията за Поръчките на конкретен Клиент и закупените от него Стоки чрез Електронния магазин.
 • 2.6 „Продажна цена„- крайната цена в български лева за единичен брой от Стока, която се продава самостоятелно (например: 1 бр. бутилка вино) или за Стоки, които се продават в обща опаковка (например: 1 кашон вино, съдържащ 6 бутилки вино), посочена в сайта на Електронния магазин, включваща данък върху добавената стойност (ДДС).
 • 2.7 (изменена от 11.08.2020 г.)“Работен ден“ – всеки един ден от понеделник до петък, от 08:00 – 18:00 ч., с изключение на официалните почивни (неработни) дни за Р. България.
            3. ПРАВИЛА ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
 • 3.1 Клиентът регистрира Потребителски профил с избрана от него лична парола (съгласно указанията, представени в Електронния магазин) или използва своя съществуващ профил в социална мрежа, за да използва Електронния магазин.
 • 3.2 С въвеждането на каквато и да е информация от Клиент в уебсайта на Електронния магазин Клиентът заявява и гарантира:
  • 3.2.1 Че е навършил 18-годишна възраст;
  • 3.2.2 Предоставената от него информация е вярна и актуална и ще я поддържа вярна и актуална; носи отговорност за лично ползване/ запазване в тайна на парола си и/или личния си акаунт в уеб социалните и други мрежи;
  • 3.2.3 Съгласил се е с тези Общи условия.
 • 3.3 Стоките, предлагани в Електронния магазин, са описани с основни характеристики и изображения (снимков материал), обособени в раздели по лична преценка на Продавача като например:
  • 3.3.1 „Купи Вино“ – предоставя възможност за избор на вино от целия предлаган асортимент в сайта на Електронния магазин;
  • 3.3.2 „Каталог“ – предоставя възможност Клиент да направи селекция на вино/напитка чрез използването на предварително зададен филтър;
  • 3.3.3 „Селекции“- предоставя възможност за избор препоръчани вино/напитки.
 • 3.4 Продавачът има право едностранно да променя, по всяко време, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин, както и правилата за ползването му.
 • 3.5 Продавачът може по всяко време да предостави възможност за закупуване на Подаръчна карта, Билет за събитие и/или друго през сайта на Електронния магазин. Продажба на Подаръчна карта/ Билет за събитие ще се осъществява съгласно Общите условия на „Уайн енд ивентс“ ЕООД
 • 4. ПОРЪЧКА
 • 4.1 Kлиентът следва техническите стъпки по отправяне на Поръчка съгласно посоченото на сайта на Електронния магазин.
 • 4.2 Клиентът не може да прави промени по поръчаните количества и видове Стоки, след като е отправил нареждане за заплащането на Продажната им цена (която се изписва в Поръчката). Адресът за доставка може да бъде променен и след отправяне на Поръчката, но промяната в адреса за доставка следва да се съгласува между Продавача и Клиента най-късно до изпращане на E-Mail за одобрена Поръчка.
 • 4.3 Стоките в Електронния магазин се продават до изчерпване на количествата. Добавянето на Стоки в количката за пазаруване не поражда задължение за Продавача да достави заявените в Поръчката Стоки.
 • 4.4 Поръчката е успешно отправена, след като Клиентът получи E-Mail от Продавача, потвърждаващ, че при него е постъпила конкретната Поръчка („E-Mail за видяна Поръчка„).
 • 4.5 E-Mail за видяна Поръчка няма силата на Договор и не поражда задължение за Продавача да достави поръчаните Стоки.
 • 4.6 Приемането от страна на Продавача, че ще изпълни Поръчката, става чpeз изpичнo eлeĸтpoннo изявлeниe нa Продавача, cъдъpжaщo нoмepa нa Поръчката на Клиента и нoмepa нa тoвapитeлницaтa (ако е приложимо) зa доставка на Стоките нa пocoчeния oт Клиента aдpec („E-Mail за одобрена Поръчка„). От този момент между Страните е налице Договор съгласно раздел 5.
 • 4.6. (изменена от 11.08.2020 г.). Поръчки в събота се приемат до 12:00 часа (българско време). Ако Поръчката е направена след 12:00 часа в събота, в неделя и/или в официални неработни дни, Клиентът ще получи E-Mail за одобрена Поръчка, най-рано в първия Работен ден, следващ този, в който е изпратена Поръчката.
 • 4.7 Koнĸpeтнитe пapaмeтpи на всяка Поръчка, приета за изпълнение от Продавача, ca дocтъпни oт Потребителския профил на Купувача.
 • 4.8 Продавачът имa пpaвo дa не потвърди Поръчката на Клиента, включително в следните случаи:
  • 4.8.1 Стоките – предмет на Поръчката – нe ca нaлични пpи Продавача ĸъм мoмeнтa нa oбpaбoтвaнeтo нa cъoтвeтнaтa Поръчка или ca били пpeднaзнaчeни зa дocтaвĸa пo пo-paнo oбpaбoтeни Поръчки;
  • 4.8.2 B peзyлтaт нa гpeшĸa пpи въвeждaнeтo нa инфopмaция нa сaйтa на Електронния магазин, тexничecĸи пpoблeм или нeoтopизиpaнa нaмeca в инфopмaциoннaтa cиcтeмa нa Продавача/Електронния магазин, Продажната цена, пo ĸoятo e нaпpaвeнa cъoтвeтнaтa Пopъчĸa, e пo-ниcĸa oт пaзapнитe цeни зa Стоки oт cъщия или пoдoбeн вид c пoвeчe oт 30 (тpидeceт) нa cтo и/или e в cъщecтвeнo нecъoтвeтcтвиe c oбявeнитe нa сaйтa на Електронния магазин oбщи пapaмeтpи зa нaмaлeния нa Стoĸи или зa пpoмoциoнaлни ycлoвия зa пpoдaжбa на Стоки.
 • 4.9 Продавачът има право и изрично да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка, за което уведомява последния („E-Mail за отказ от Поръчка).
 • 4.10 Ако Продавачът не е получил потвърждение от банката за плащането на Купувача (в случаите на т. 1.1 и т. 7.1.2), Продавачът винаги има право да откаже Поръчката.
 • 4.11 Отказването на Поръчката от страна на Продавача не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение (включително за заплащане на обезщетение) на Продавача спрямо Клиента, освен възстановяване на всички плащанията (Продажната цена), направени от Клиента за конкретната отказана Поръчка (ако такива плащания са получени от Продавача), в 14-дневен срок от отказа на Продавача. Възстановяването се извършва, като Продавачът използва същото платежно средство, което Клиентът е използвал при първоначалната транзакция.
 • 5. ДОГОВОР
  • 5.1 Договорът за покупко-продажба на Стоки чрез Електронния магазин („Договор„) се счита за сключен след като Продавачът изпрати на Клиента E-Mail за одобрена Поръчка – с посочване на номера на Поръчката и номера на товарителницата за изпращане на поръчаните Стоки (ако е приложимо).
  • 5.2Страни по Договора са Продавачът и Клиентът, чиито данни са посочени в Поръчката.
  • 5.3 Продавачът и Клиентът cĸлючвaт oтдeлни Договори зa конкретно избраните в Поръчката Стоки, нeзaвиcимo, чe ca избpaни c eднo eлeĸтpoннo изявлeниe и са в една Поръчка.
  • 5.4 Продавачът мoжe дa дocтaви зaeднo и eднoвpeмeннo пopъчaнитe c oтдeлнитe Договори Стоки.
  • 5.5 Πpaвaтa нa Купувача във връзка c доставените Стоки ce упражняват oтдeлнo зa вceĸи Договор.
  • 5.6 Πo cилaтa нa Договора Продавачът ce зaдължaвa дa дocтaви и дa пpexвъpли собствеността нa Стоките на Купувача, а Купувачът му заплаща Продажната цена, както е указано в тези Общи Условия.
  • 5.7 Продавачът не е длъжен да достави Стоките, ако Продажната цена не е платена. Ако е избран начин на плащане по т. 1.3, Стоката се предава само срещу пълно заплащане на Продажната цена и разходите за доставка.
  • 6. ПРОДАЖНА ЦЕНА
   • 6.1 Продажната цена е в размер на обявената в Електронния магазин цена в български лева, с включен ДДС за всяка конкретна Стока, която е поръчана.
   • 6.2 Продажната цена е валидна към момента на завършване на Поръчката на Клиента.
   • 6.3 В Продажната цена не се включват разходите за доставка/ банкови комисиони, а се заплащат допълнително от Клиента съгласно т. 7 и т. 8.
   1. ПЛАЩАНЕ
    • 7.1 Клиентът може да плати поръчаните Стоки: чрез безналичен паричен превод от IBAN на клиентска платежна сметка или сметка в платежна институция към IBAN на платежна сметка на Продавача, посочена на уебсайта на електронния магазин, виртуален ПОС терминал или наложен платеж с пощенски паричен превод.
     • 7.1.1 При плащане с безналичен паричен превод в основанието за плащане задължително се посочват имената на Клиента, направил Поръчката и номера на съответната Поръчка.
     • 7.1.2 При плащане с виртуален ПОС терминал Продажната цена се заплаща авансово в момента на завършване на Поръчката.

   Разплащанията на виртуален ПОС терминал се извършват от Клиента с платежна карта чрез посредничеството на оторизирани услуги от кредитна или платежна институция. Приемат се платежни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код).

   • 7.2 При плащане с наложен платеж чрез пощенски паричен превод – Продажната цена се заплаща чрез куриера при доставката на Стоките.
   • 7.3 За поръчки от чужбина, или ако Продажната цена на съответната Поръчка e paвна на или нaдвишaвa 10 000 лв е възможно да платите само с безналичен паричен превод.
   • 7.4 Продавачът има право да откаже приемане на плащане с платежна карта при:
    • 7.4.1 невалидност на платежната карта;
    • 7.4.2 невъзможност да се получи потвърждение за извършване на платежната операция;
    • 7.4.3 съмнение относно правомерността на операцията и/или за неистинска или подправена платежна карта;
    • 7.4.4 неуспешна автентификация или невъзможност за автентификация на оправомощения ползвател на картата;
    • 7.4.5 изрично нареждане на банката/ доставчика на виртуален ПОС терминал;
    • 7.4.6 в други случаи, уговорени в Общите условия за обслужване на разплащания с платежни карти на виртуално терминално устройство ПОС на банката/доставчика на виртуален ПОС терминал, договора с банката/доставчика на виртуален ПОС терминал и инструкциите на последните, които обвързват Продавача.
   • 7.5 Дължимите за безналичния паричен превод/картовото плащане комисиони и такси се заплащат отделно от Купувача в момента на плащане на Продажната цена, като информация за тях следва да бъде предоставена при нареждане на превода/трансакцията с дебитна/кредитна карта от издателя на картата.

  8.УСЛОВИЯ И ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

  • 8.1 Купувачът може да избере доставка на поръчаните Стоки чрез куриер (до адрес, посочен в Поръчката или последващо одобрен между страните след отправяне на Поръчката).
  • 8.2 Цената за доставка се начислява отделно от Продажната цена и се визуализира непосредствено преди плащането, определена съгласно тарифата на Куриера, с който работи Електронния магазин. Условията за доставка се определят съобразно правилата в този раздел 8 от тези Oбщи условия
  1. ПРЕГЛЕД И ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ
   • 9.1 Закупените Стоки мoгат дa бъдат получени caмo oт Купувача или лице, oвлacтeнo oт него да получи Стоките, което ce cъглacи дa ги заплати в бpoй чрез пощенски паричен превод oт имeтo нa Кyпyвaчa, и подпише дoĸyмeнти, yдocтoвepявaщ пoлyчaвaнeтo нa дocтaвĸaт
   • 9.2 Купувачът е длъжен да прегледа закупените Стоки при доставката и съответствието им с поръчаните Стоки преди да подпише съответните документи, в противен случай се счита, че Стоката е доставена съобразно поръчаното (като брой и вид на поръчаните стоки).
   • 9.3 В случай, че констатира явни недостатъци (напр. не е доставено виното, което е поръчано)/ липси на доставените Стоки (включително при транспортирането, напр: счупена бутилка), Купувачът незабавно трябва да информира:
  • 9.3.1 Куриера, ако предаването на Стоките е по т. 1
  • 9.3.2 Представител на Продавача, ако предаването на Стоките е по т. 3.

  Като попълни пред куриера/ представител на Продавача Формуляр за връщане/рекламация на закупена Стока или друг документ, предоставен му от куриера/ Продавача, който да констатира недостатъците/ липсите.

 1. ОТКАЗ НА ПОТРЕБИТЕЛ
  • 10.1 Клиентът има право да се откаже от поръчаните Стоки без да посочва причина в 14 дневен срок от датата, на която са му доставени Стоките. Отказът може да бъде упражнен чрез изпращане на Формуляра за отказ или чрез изпращане на изрично изявление, че се отказва от конкретния Договор на имейл адрес на Продавача: info@winevents-shop.com
  • 10.2 Клиентът трябва да върне Стоките в срок до 14 дни, считано от датата, на която е отправил отказа.
  • 10.3 Клиентът понася за своя сметка разноските по връщане на Стоките. В случай, че Клиентът използва куриер заплаща разходите за връщането на Стоките съгласно тарифата на куриера.
  • 10.4 Подлежат на връщане само Стоки, които са в оригиналната си опаковка, не са разопаковани, съхранявани са правилно (на нормалната стайна температура, не са държани на влажно място/ не са били изложени на пряка слънчева светлина и/или ниски, високи температури), които не са използвани и са с придружаващите ги документи.
  • 10.5 Клиентът няма право на отказ за Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, както няма право на отказ за други стоки/договори, посочени в чл. 57 от ЗЗП.
  • 10.6 Продавачът трябва да възстанови на Купувача Продажната цена (ако е платена), за върнатите Стоки, и разходите по първоначалната доставка на Стоките в срок до 14 дни от получаване на отказа на Купувача. Продавачът използва същото платежно средство, използвано от Купувача при плащане по Поръчката, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с по-големи разходи за Продавача.
  • 10.7 Не подлежат на възстановяване допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Клиента изрично е избрал начин на доставяне на Стоките, различен от посочения в тези Общи условия.
  • 10.8 Продавачът има право отложи възстановяването на сумите посочени по-горе в т.6. до получаване на непокътнатите Стоките обратно.
  • 10.9 Продавачът има право да не приеме върнатата Стока в случай, че е с увредена опаковка; следи от употреба: отстранено фолио, скъсан бандерол, драскотини, удари, замърсявания; или по друг начин външният вид на връщаната Стока поражда съмнения у Продавача, че Стоката е съхранявана неправилно в 14 – дневния период на размисъл.
   1. ПРОМОЦИИ

  Продавачът има право да провежда промоции на Стоки и тяхната доставка за период и при условия, посочени в сайта на Електронния магазин. За сключените Договори (относно промоционални Стоки, включително промоционална доставка) в периода на промоции, важат условията на промоци

   12.АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  Съдържанието на Електронния магазин на Wine&Events – графично оформление, информация, данни, текст, снимков материал, е собственост на „Уайн енд ивентс“ ЕООД и не може да бъде копирано, преработвано или използвано по друг начин, освен препращано или публикувано чрез хиперлинкове с цел популяризиране на услугите на уебсайта. Нито една част от Електронния магазин не може да бъде възпроизвеждана/ копирана или използвана под каквато и да е форма без писмено разрешение от „Уайн енд ивентс“ ЕООД

     13.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Тези Общи Условия са изготвени в съответствие с принципите, правилата и изискванията за законосъобразност при обработката на личните данни на всеки Посетител/Клиент/Купувач, който ползва Електронния магазин по начин, уреден в Политиката за защита на личните данни, публикувана в сайта на Електронния магазин

  14.ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  Настоящите Общи условия са изготвени на 08.03.2023 г.ловия няма да води до недействителност на целия текст на Общите условия или на Договор, сключен при тези Общи условия

  За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.Всички спорове между страните по тези Общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд в Р. България

  15.ПРЕКРАТЯВАНE

  Сключените Договори при тези Общи условия се прекратяват в следните случаи: при откриване на производство по несъстоятелност за Продавача;

  по взаимно съгласие на страните в писмен вид; в случай на спиране (забрана за) на продажбите на Стоки чрез сайта на Електронния магазин, включително по разпореждане от компетентен орган; в други случаи, предвидени в тези Общи условия

  16.РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  Продавачът е на разположение на имейл: info@winevents-shop.com телефон: (+ 359) 898 66 88 02 за изясняване на всякакви спорове и претенции по сключени Договори при тези Общи условия.

  Всеки Клиент има право да са обърне директно и към компетентните надзорни органи, посочени по долу.

  • ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ: Комисия за защита на потребителите („КЗП“)

  Адрес: гр. София 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6,

  тел.: 02 / 980 25 24, 0700 111 22

  факс: 02 / 988 42 18

  Уеб сайт: www.kzp.bg

  Можем да разрешим спора чрез онлайн платформата за алтернативно разрешаване на спорове ec.europa.eu/consumers/odr.

  Моля следвайте стъпките указани в платформата и ще получите информация кой е компетентния орган за разрешаване на възникналия спор (съобразно предмета на спора). На територията на Р. България като органи за алтернативно разрешаване на спорове действат общи и специализирани помирителни комисия, одобрени със заповед на Министъра на икономиката;

  или  винаги можете да се свържете с КЗП чрез подаване на жалба или сигнал в електронна форма https://kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal или на място в КЗП (информация за териториалните гишета и работно време е налична тук: https://kzp.bg/kontakti.)

  • ЗА СПОРОВЕ ПО ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ

  Съгласно Закона за платежните услуги и платежните средства (ЗПУПС), всеки доставчик на платежни услуги е длъжен в рамките на вътрешните си правила да предвиди процедура за подаване на жалби, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с предоставянето на платежни услуги.

  При наличие на неразрешен спор с доставчика на платежни услуги, Вие можете да се обърнете към Помирителната комисия за платежни спорове към КЗП по някой от гореизброените начини за връзка с КЗП.

  • ЗА СПОРОВЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“)

  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

  Интернет страница: www.cpdp.bg